logo

Leverance AS er et fullverdig bud- og distribusjonsfirma som har til hensikt å være en tillitsfull og etterrettelig aktør, hvor merverdier for kunden er satt i
fokus. Vi holder det vi lover og skal ganske enkelt være den leverandøren du vurderer høyest.

Vi mener det er viktig å ha høye ambisjoner som er klare, troverdige og oppnåelige. Leverance AS skal bygge tillit gjennom sin aktivitet og skal være en
fleksibel samarbeidspartner man kan stole på.

Våre tjenester er mange, fra faste daglige samlastruter i Vestfold, Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold, Aust Agder og Vest Agder til budbiltjenester
Norge og øvrige Europa. Vi skreddersyr ofte transportløsninger etter kundens ønsker og behov.

Våre sjåfører har lang erfaring fra bransjen og vet at deres tjenester ofte er siste ledd i en totalkvalitet for våre kunder. Vår base ligger i Vestfold og
Telemark, og naturlig nok ligger vårt hovedmarked på det sentrale Østlandet og Sørlandet.