logo

Andre transporttjenester

• Ekspress med varebil og lastebil til Norge og øvrige Europa
• Budbiltjenester
• Distribusjon
• Kjølebil
• Temperert bil
• Krevende inn/utbæringer
• Ut/innpakking
• Montering – vi tar på oss omfattende monteringsoppgaver
• Lagertjenester
• ADR/farlig gods

Vi er fleksible og skreddersyr gjerne transportløsninger for din bedrift

Send oss en e-post for utfyllende informasjon om våre andre transporttjenester: post@leverance.no